Praca magisterska, licencjacka

Praca magisterska, licencjacka

Praca magisterska oraz praca licencjacka – wymagania oraz różnice.

Aby uzyskać tytuł licencjata, a później tytuł magistra, każdy student musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, musi zdać wszelkie obowiązkowe egzaminy oraz otrzymać pozytywną ocenę ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów. Wówczas, pozostaje już tylko napisanie pracy naukowej oraz jej skuteczne obronienie. Rzecz jasna, praca magisterska zdecydowanie różni się od pracy licencjackiej. Pozwolimy sobie na krótkie scharakteryzowanie obydwu prac:

– Praca licencjacka powinna być zbudowana w taki sposób, aby wyznaczyć konkretną tezę, a następnie dokonać jej opisu na podstawie wybranej literatury. Autor pracy licencjackiej, powinien wykazać się umiejętnościami, takimi jak: umiejętność uargumentowania danej tezy, tworzenia poprawnego pod względem językowym oraz stylistycznym tekstu, wyciągania trafnych wniosków. Jeśli chodzi o samą treść pracy, powinna być ona napisana głównie w oparciu o konkretne dzieła, jednakże nie może być jedynie ich kompilacją. Dlatego też, w przypadku pracy licencjackiej, niezwykle ważny jest dobór odpowiednich informacji, a także ich umiejętne połączenie.

– Praca magisterska jest o wiele trudniejsza do napisania, aniżeli jej licencjacki odpowiednik. O ile praca licencjacka wymagała od nas jedynie opisania problemu na podstawie konkretnej literatury, o tyle pisząc pracę magisterską, powinniśmy opisać nasze własne spojrzenie na daną tezę. Nie wystarczy więc powołanie na dzieła innych twórców, bowiem musimy samodzielnie ustosunkować się do tematu pracy. Ponadto, praca magisterska powinna być szersza objętościowo – najczęstszy przedział to ok. 50-150 stron.

Nasz serwis oferuje pomoc zarówno przy pisaniu prac magisterskich, jak i prac licencjackich. Serdecznie zachęcamy do wypróbowania naszej oferty.

Praca magisterska lub praca licencjacka spędza Ci sen z powiek? Napisz do nas.

 

1 comment: