Posts tagged with «praca dyplomowa»

Praca magisterska, licencjacka

by: in: Nasza oferta

Praca magisterska oraz praca licencjacka – wymagania oraz różnice. Aby uzyskać tytuł licencjata, a później tytuł magistra, każdy student musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, musi zdać wszelkie obowiązkowe egzaminy oraz otrzymać pozytywną ocenę ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów. Wówczas, pozostaje już tylko napisanie pracy naukowej oraz jej skuteczne obronienie. Rzecz jasna, praca magisterska zdecydowanie różni […]

Read more